04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูล     จำนวน  10  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ     จำนวน  3  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2242-5900 ต่อ 5211-14 หรือทาง www.parliament.go.th/ หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" โดยสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอกและยื่นใบสมัคร ตามสถานที่รับสมัครข้างต้น

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

09 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 414 ครั้ง

Engine by shopup.com