25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้    จำนวน  8  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานเปล     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งนักรังสีแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 50 บาท

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

16 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 78 ครั้ง

Engine by shopup.com