25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความม.รังสิต ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๑ จัดลงนามความร่วมมือ ด้านวิชาการ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม

ม.รังสิต ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๑ จัดลงนามความร่วมมือ ด้านวิชาการ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม

 

สถาบันการจัดการความปลอดภัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม และด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๑ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ โดยความร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงาน จะมีการนำจุดเด่นในด้านองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายมาบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นโครงการในการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอบรมระยะสั้น โครงการตำรวจมหาวิทยาลัย และโครงการนิสิตตำรวจ เป็นต้น รวมทั้ง สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม การมอบทุนการศึกษา ทุนการวิจัย ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 การแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายทางวิชาการหรือการฝึกปฏิบัติ การจัดการประชุม การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานและการศึกษาดูงาน รวมไปถึงการสร้างสรรค์ พัฒนาหรือจัดหานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม จัดขึ้น ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

#ม.รังสิต  #ตำรวจภูธรภาค๑  #ลงนามความร่วมมือ #วิชาการ  #นวัตกรรม #อาชญากรรม #สมัครด่วน

16 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 68 ครั้ง

Engine by shopup.com