25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง คนงาน     จำนวน  5  อัตรา     อัตราวันละ  377.85  บาท

- ปฏิบัติงานฝ่ายก่อสร้างและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการฯ ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง, สาขาวิชาโยธา (ช่างก่อสร้าง)

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

17 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 80 ครั้ง

Engine by shopup.com