25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ครั้งที่ 3/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  1  อัตราและสำรอง

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน  15  อัตราและสำรอง

3. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  3  อัตราและสำรอง

4. ตำแหน่ง นายแพทย์     จำนวน  7  อัตราและสำรอง

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตรประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00
น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-3438-8700-2, 0-3432-1244 ต่อ 5117, 1101, 5131

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

17 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 78 ครั้ง

Engine by shopup.com