27 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)     จำนวน  5  อัตรา

2. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง เสมียนกำลังพล (ชกท.716)     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631)     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์สายพาน (ชกท.632)     จำนวน  3  อัตรา

7. ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.315)     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 - 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ในวันเวลาราชการ ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ (อยู่ในพื้นที่สนามเป้า)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

17 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 208 ครั้ง

Engine by shopup.com