27 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลนครปฐม รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลนครปฐม รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวส.)

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.)

4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.)

5. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์

6. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

7. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

8. ตำแหน่งเภสัชกร (หลักสูตร 5 ปี)

9. ตำแหน่งเภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี)

10. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยืนใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในวัน เวลา ราชการ

 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

17 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 127 ครั้ง

Engine by shopup.com