25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (ข)     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเทคนิค     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานดัสดุ กลุ่มงานเทคนิค     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเทคนิค    จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานบริการ     จำนวน  4  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจ อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

18 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 161 ครั้ง

Engine by shopup.com