27 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง     จำนวน  2  อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง     จำนวน  4  อัตรา

 

 

กองคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

 

 

กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จำนวน  1  อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

6. ตำแหน่ง คนงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  1  อัตรา

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

9. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  3  อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

10. ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ     จำนวน  4  อัตรา

 

 

กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)     จำนวน  1  อัตรา

12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกสังคมศึกษา)     จำนวน  1  อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

13. ตำแหน่ง ภารโรง     จำนวน  2  อัตรา

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์บุญชัย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     จำนวน  1  อัตรา

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

15. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     จำนวน  1  อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

16. ตำแหน่ง คนงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

18 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 98 ครั้ง

Engine by shopup.com