25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับพนักงาน จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับพนักงาน จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 3     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 3     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 3     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการผลิต     จำนวน  3  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต www.playingcard.cot.h หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการที่ส่วนทรัพยากรบุคคล ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร / ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

 

18 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 205 ครั้ง

Engine by shopup.com