25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมการสัตว์ทหารบก รับพนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 7 เมษายน 2564

กรมการสัตว์ทหารบก รับพนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 7 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมการสัตว์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์ใหญ่)     จำนวน  21  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนังานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์เล็ก) ศสท.กส.ทบ (เพศชาย)     จำนวน  5  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร (เพศชาย)     จำนวน  6  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ศสท.กส.ทบ. (เพศชาย/หญิง)     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศสท.กส.ทบ. (เพศชาย/หญิง)     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานขับรถทุ่นแรง กสษ.2 กส.ทบ.     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง ช่างกลการเกษตร กสษ.1 กส.ทบ.     จำนวน  3  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2564 ช่องทางการสมัครทาง QR CODE ในใบสมัคร (อยู่ท้ายประกาศ)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

18 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 347 ครั้ง

Engine by shopup.com