25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความผู้นำ ETV คนใหม่ พบปะบุคลากรในสังกัด อ้อนลูกน้องสามัคคีทำงานเป็นทีม

ผู้นำ ETV คนใหม่ พบปะบุคลากรในสังกัด อ้อนลูกน้องสามัคคีทำงานเป็นทีม

 
 
นางวรภร  ประสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. เชิญบุคลากรในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งหมด เข้าร่วมประชุมพบปะทำความรู้จักกันอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเข้ารับตำแหน่ง 5 วัน
 
โอกาสนี้ นางวรภร หรือ ผอ.นก ได้เล่าถึงประวัติการรับราชการตั้งแต่เริ่มบรรจุที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ จนถึงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่จะหวนคืนสังเวียนวงการสื่อในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  หลังจากได้รับการทาบทามจากผู้ใหญ่โดยไม่ลังเล แม้จะต้องสูญเงินประจำตำแหน่งหลักหมื่น มารับเพียงหลักพันตามสิทธิข้าราชการ กพ. ทั้งนี้ เพื่อกลับสู่อ้อมกอดขององค์กรอันเป็นที่รัก  เพื่อร่วมกับพี่น้อง กศน.พัฒนางานศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และกิจการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
 
 
 
สำหรับภารกิจแรกที่ ผอ.นก ขอความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา คือ กิจกรรม 5 ส แบบ Big Cleaning Week ตามนโยบาย กศน.งามตา ประชาชื่นใจ ของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. อย่างเร่งด่วน ในสัปดาห์หลังหยุดเทศกาลตรุษจีน
 
 
 
นอกจากนี้ ผอ.นก ได้ปลุกระดมกำลังใจในการทำงาน โดยเน้นการทำงานที่มีคุณภาพซึ่งจะสามารถสร้างคุณค่าของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เกิดขึ้นในสายตาของบุคคลภายนอกได้ เชื่อว่าศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จะสามารถสร้างคุณค่าดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์กรให้่สังคมได้รับรู้และเห็นความสำคัญเป็นภารกิจใหญ่ต่อไปที่ต้องร่วมกันปรับปรุง อย่างไรก็ตาม การทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดนี้ได้ ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ และการทำงานเป็นทีม โดยขอความร่วมมือจากชาวศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในการสร้างทีม ทำงานด้วยความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไว้ใจ เชื่อใจซึ่งกันและกัน เพราะ ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ไม่เคยส่งผลดีกับทีม เมื่อคนสำราญ งานก็จะสำเร็จในที่สุด นางวรภร กล่าว
 
#ผู้นำETVคนใหม่  #พบปะบุคลากร #กศน.#สมัครด่วน 

18 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 132 ครั้ง

Engine by shopup.com