25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความก.แรงงาน เร่งอบรมช่างก่อสร้าง 18 จังหวัด ผลิตช่างฝีมือป้อนตลาดแรงงาน

ก.แรงงาน เร่งอบรมช่างก่อสร้าง 18 จังหวัด ผลิตช่างฝีมือป้อนตลาดแรงงาน

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 


กระทรวงแรงงาน ร่วมเอกชนผลิตช่างก่อสร้างป้อนตลาดแรงงาน เปิดฝึก 18 จังหวัด รองรับเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาช่างก่อสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม สร้างความเข้มแข็ง โดยให้เกิดการขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ กพร.เน้นการทำงานเชิงบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานมีงานทำ ทำงานที่มีคุณค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ง กพร.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผลิตช่างฝีมือป้อนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ โดยเฉพาะสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานฝีมือโดยร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ยกระดับมาตรฐานช่างก่อสร้างให้มีความรู้ มีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

 

 

 

 

 นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาในปี 2563 ผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น การเทพื้นคอนกรีต การก่ออิฐฉาบปูน การทำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทคนิคงานคอนกรีตและการประมาณราคา โดยฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ ศาลาชุมชน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน นครพนม ตรัง ร้อยเอ็ด ตาก ชุมพร น่าน ระนอง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี สงขลา สุพรรณบุรี เพชรบุรี กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 594 คน โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนปูนซีเมนต์ จำนวน 95 ตัน เป็นวัสดุในการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 


“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ แรงงานถูกเลิกจ้างหรือว่างงานเป็นจำนวนมาก กพร.จึงขยายแผนการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นเป็น 18 จังหวัด ในปี 2564 ได้แก่ นครพนม ชุมพร กระบี่ สกลนคร ลำพูน สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ภูเก็ต บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ยโสธร สุรินทร์ สระแก้ว นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และน่าน เน้นฝึกอบรมหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่ และทำงานได้จริง ตั้งเป้าผลิตช่างฝีมือป้อนสู่ตลาดแรงงานได้เป็นจำนวนมาก นอกจากการฝึกปฏิบัติจากพื้นที่จริงแล้ว ผู้เข้าอบรมยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์อีกด้วย ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 18 แห่งข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีกพร. กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

 

18 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 63 ครั้ง

Engine by shopup.com