25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมหม่อนไหม รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564

กรมหม่อนไหม รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ https://qsds.thaijobjob.com  ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 242 ครั้ง

Engine by shopup.com