25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความอธิการบดี SPU นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบปะ สำนักข่าว THE STANDARD

อธิการบดี SPU นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบปะ สำนักข่าว THE STANDARD

 

 

 

 

 

 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือขอคำแนะนำต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กร จาก ผู้บริหารสำนักข่าว THE STANDARD อาทิ คุณปิงปอง (นิติพัฒน์ สุขสวย) คุณเคน (นครินทร์ วนกิจไพบูลย์) คุณโจ้ (ธนา เธียรอัจฉริยะ) คุณตุ้ม สรกล อดุลยานนท์ หรือ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ ณ สำนักข่าว The Standard กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

 

 

 

 

 

 

 

19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 49 ครั้ง

Engine by shopup.com