25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสอศ. ร่วมมืออีซูซุ เปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

สอศ. ร่วมมืออีซูซุ เปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

 


(18 ก.พ.64) ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายปิยะ ภาตะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งมอบสื่ออุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ในรูปแบบต่างๆ จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านยานยนต์ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน จากอีซูซุ เช่น ชุดรถยนต์เพื่อการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์ โดยในศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จะประกอบไปด้วย 7 สถานี 1.สถานีปรับตั้งเครื่องยนต์ 2.สถานีตรวจเช็คเกียร์อัตโนมัติ 3.สถานีตรวจเช็คเกียร์ธรรมดา 4.สถานีถอด-ประกอบเฟืองท้าย 5.สถานีปรับตั้งเฟืองท้าย 6.สถานีตรวจเช็คระยะ และ 7.สถานีระบบไฟฟ้าและวิเคราะห์รถยนต์

 

 

 

 

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะในการเรียน ให้กับนักเรียน นักศึกษาด้านยานยนต์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความจดจำ สามารถนำไปสร้างอาชีพได้ในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 

 

19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 98 ครั้ง

Engine by shopup.com