25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความการไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 141 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 141 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.mea.or.th  คลิก "ประกาศรับสมัครงาน"

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร / สมัครออนไลน์

 

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 108 ครั้ง

Engine by shopup.com