04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 99 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 29 มีนาคม 2564

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 99 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 29 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  7  อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  6  อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ      จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน     จำนวน  59  อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน     จำนวน  15  อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน  3  อัตรา

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://alro.thaijobjob.com/  หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันฯ" ตั้งแต่วันที่ 2 - 29 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร / สมัครออนไลน์

 

 

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 1301 ครั้ง

Engine by shopup.com