04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมการทหารสื่อสาร รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวน 30 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 11 มีนาคม 2564

กรมการทหารสื่อสาร รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวน 30 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 11 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ!! กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเพื่อเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ส. ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

เปิดรับสมัคร

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเพื่อเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ส. โดยมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อายุ 18 - 29 ปี     จำนวน  30  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. ผู้สมัครสอบจะต้องแสดงความจำนง โดยเสนอใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

2. สถานที่รับสมัคร ชั้นล่าง อาคารโรงนอน หมวด 4 กองร้อยบริการ กองบริการ กรมทางทหารสื่อสาร เลขที่ 149 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 3948 ครั้ง

Engine by shopup.com