25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 19 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ ชั้น 5 อาคารโภชนาการทองใหญ่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่ทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2534-7234 (รับสมัครระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และเวลา 13.30 น. - 15.30 น. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
( www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th ) โดยกรอกใบสมัครและติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วนและสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 93 ครั้ง

Engine by shopup.com