25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมสารบรรณทหารบก รับบุคคลพลเรือน, ทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

กรมสารบรรณทหารบก รับบุคคลพลเรือน, ทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ     จำนวน  6  อัตรา

3. ตำแหน่ งพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ (07.30 น. ถึง 15.30 น.) ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2297-
7513 และ 0-2297-8202

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 496 ครั้ง

Engine by shopup.com