04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดเชียงราย สังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง กางยางแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการตลาด     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.raot.co.th  และขอรับใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดเชียงราย (สำนักงานชั่วคราว) โทรศัพท์หมายเลข 0-5376-7670 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 530 ครั้ง

Engine by shopup.com