25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป      จำนวน  5  อัตรา

1. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในวัน และเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน ศน.จังหวัด
ลำปาง โทรศัพท์ 0-5421-8666

 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 55 ครั้ง

Engine by shopup.com