04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกองบิน 1 รับพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2564

กองบิน 1 รับพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กองบิน 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ช่างโลหะ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่างประปา     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบับคับการ กองบิน 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และเวลา 13.30 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4435-8110 - 14 ต่อ 4-0224 หรือทางเว็บไซต์ www.wing1.rtaf.mi.th 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 1156 ครั้ง

Engine by shopup.com