27 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลชะอำ รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลชะอำ รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชะอำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  4  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักโภชนาการ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) ตึกอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 99 ครั้ง

Engine by shopup.com