27 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564

สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปห โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน     จำนวน  4  อัตรา

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ติดต่อขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายตั่้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-711449

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 84 ครั้ง

Engine by shopup.com