18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2564

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ)     จำนวน  5  อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(กลุ่มงานบริการ)     จำนวน  3  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคลากร สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 หรือดาวน์โหลดเอกสารที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. ( http://www.ocsc.go.th ) กำหนดเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม
2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ทั้งนี้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 รับสมัครจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-4092-0848 หรือ 0-3843-9307

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 662 ครั้ง

Engine by shopup.com