18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 17 มีนาคม 2564

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 17 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ     จำนวน  10  อัตรา

- รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  5  อัตรา

- รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th  ระหว่างวันที่ 2 - 17 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 467 ครั้ง

Engine by shopup.com