18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 63 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 63 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

หน่วยที่ 1     ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หน่วยที่ 2     ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  3  อัตรา

หน่วยที่ 3     ตำแหน่งนักจิตวิทยา     จำนวน  1  อัตรา

หน่วยที่ 4     ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)     จำนวน  2  อัตรา

หน่วยที่ 5     ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)     จำนวน  3  อัตรา

 

กลุ่มงานบริการ

หน่วยที่ 6     ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  4  อัตรา

หน่วยที่ 7     ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)     จำนวน  9  อัตรา

หน่วยที่ 8     ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)     จำนวน  3  อัตรา

หน่วยที่ 9     ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)     จำนวน  27  อัตรา

หน่วยที่ 10     ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)     จำนวน  10  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com  หรือ www.djop.go.th  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 657 ครั้ง

Engine by shopup.com