18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกองพลทหารราบที่ 7 รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564

กองพลทหารราบที่ 7 รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองพลทหารราบที่ 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เสมียนเสบียง ตอนสูทกรรม มว.บริการ ร้อย.สสช.ร.7 พัน.1

2. เสมียนพิมพ์ดีด ตอน บก.พัน.ร้อย.สสก.ร.7 พัน.2

3. เสมียนกองร้อย ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5

4. พลขับรถ ตอน.บก.กรม.ร้อย.บก.ร.17

5. พลขับรถ ตอนส่งกำลังกองพัน มว.บริการ ร้อย.สสช.ร.17 พัน.2

6. พลขับรถ หมู่ ค.81 มม.มว.ค.81 มม.ร้อย.สสก.ร.17 พัน.3

7. เสมียนกองร้อย ร้อย.อวบ.ร.17 พัน.4

8. พลขับรถ หมู่ ป.ร้อย.ป.ป.พัน.7 พล.ร.7

9. เสมียนกองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ป.ป.พัน.17 พล.ร.7

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกำลังพล กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7 ในระหว่างวันที่ 12 ก.พ. 64 - 12 มี.ค. 64 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 11.30 น. ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 865 ครั้ง

Engine by shopup.com