18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งคนสวน     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป     จำนวน  16  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย     จำนวน  7  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองอาคารสถานที่ ด้านหลังอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564
ในวันเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.) โดยแนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 609 ครั้ง

Engine by shopup.com