18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2564

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา     จำนวน  1  อัตรา

- ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

 

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  1  อัตรา

- ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร

 

3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง     จำนวน  2  อัตรา

- ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทตาก     จำนวน  1  อัตรา

- ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร     จำนวน  1  อัตรา

 

4. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก     จำนวน  1  อัตรา

- ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) เลขที่ 99/5 หมู่ 8 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทร. 0-5626-7006, 0-5626-7581 ตั้งแต่วันที่ 3
มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 469 ครั้ง

Engine by shopup.com