18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความผู้นำแรงงานเข้าขอบคุณ พร้อมให้กำลังใจ แก่รัฐบาล และ นายสุชาติ รมว. แรงงาน ที่ช่วยผู้ประกันตน "ม33เรารักกัน" ได้รับสิทธิเยียวยาครบทุกคน

ผู้นำแรงงานเข้าขอบคุณ พร้อมให้กำลังใจ แก่รัฐบาล และ นายสุชาติ รมว. แรงงาน ที่ช่วยผู้ประกันตน "ม33เรารักกัน" ได้รับสิทธิเยียวยาครบทุกคน

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และ คณะ ประธาน ผู้นำ สหภาพแรงงานอีกหลายๆสหภาพแรงงาน พร้อมทั้ง ผู้นำแรงงานนอกระบบ ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานในระบบมาตรา 33 และเห็นถึงความสำคัญ และปัญหาของพี่น้องแรงงานดุจคนในครอบครัวเดียวกัน ตามโครงการ ม33เรารักกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายรัฐบาล จนเป็นผลสำเร็จ

 

 

 

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45 น.ที่ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นาย มานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสันติ ปฏิภาณรัตน์ เลขาธิการสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย และ รองประธานสหพันธ์แรงงานนอกระบบ รองสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ และคณะ ในโอกาสนำผู้นำด้านแรงงานหลายสหภาพแรงงาน เข้าให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้ให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นำแรงงานได้เข้ายื่นหนังสือต่อ รมว.แรงงาน เพื่อขอให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือเยียวยาแรงงานจากผลกระทบโควิด -19 แม้ว่าที่ผ่านมาสถานประกอบการไม่ได้หยุดกิจการทั้งหมดแต่สถานประกอบการหลายแห่งได้ลดค่าจ้างและลดโอทีพนักงานลง ซึ่งท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว กลาโหม ได้สั่งการรมว.แรงงาน ให้ดำเนินการ เพราะว่าได้เล็งเห็นปัญหาและความเดือดร้อนเหล่านี้ จึงได้นำเข้าหารือกับรัฐบาล และ รมว คลัง จนในที่สุดมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นชอบโครงการ ม33เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันมาตรา 33 ที่มีจำนวนกว่า 11 ล้านคนได้เป็นผลสำเร็จ ตามนโยบาย ท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานดุจคนในครอบครัว

 

 

 

 

 นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าขอบคุณรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เห็นความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ที่ช่วยผลักดันช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด -19 คนละ 4,000 บาทตามโครงการ ม33เรารักกัน ได้เป็นผลสำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 นายสันติ ปฏิภาณรัตน์ เลขาธิการสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยและรองประธานสหพันธ์แรงงานนอกระบบ  กล่าวว่า ไม่เคยมีรัฐบาลไหน ที่ดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ดี เท่ารัฐบาลชุดนี้ โดยเฉพาะการนำเงินจากรัฐบาลโดยตรงมาช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งต้องขอบคุณ ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.แรงงาน โดยเฉพาะที่เห็นความสำคัญและปัญหาของพี่น้องแรงงานดุจคนในครอบครัวเดียวกัน

 

 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 184 ครั้ง

Engine by shopup.com