18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย รับบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย รับบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3/2564) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์ (ผู้พิการ)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัสดุและสถานที่     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพี่เลี้ยง     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานคนสวน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม - 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 193 ครั้ง

Engine by shopup.com