18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานทางหลวงที่ 17 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 17 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน  1  อัตรา

- แขวงทางหลวงระนอง

 

2. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  จำนวน  1  อัตรา

- แขวงทางหลวงกระบี่

 

3. ตำแหน่งพนักงานโยธา     จำนวน  3  อัตรา

- แขวงทางหลวงกระบี่     จำนวน  1  อัตรา

- แขวงทางหลวงตรัง     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 17 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ตั้้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 534 ครั้ง

Engine by shopup.com