18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ)     จำนวน  5  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  7  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคลากร สำนักงานฝ่าย อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) อาคารกองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 หรือดาวน์โหลดเอกสารที่ เว็บไซต์สำนัก งาน ก.พ. ( https://www.ocsc.go.th ) กำหนดเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่
เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยแนบหลักฐานการสมัครในรูปแบบของไฟล์ที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด สอบถามราย ละเอียดได้ที่ โทร. 09-5495-4689 หรือ 09-1718-1089

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 568 ครั้ง

Engine by shopup.com