18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงาน กศน. รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 8 เมษายน 2564

สำนักงาน กศน. รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 8 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยที่ 1     ตำแหน่งประเภทวิชาการ     จำนวน  10  ตำแหน่ง  ดังนี้

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     จำนวน  5  อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

10. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

 


หน่วยที่ 2     ตำแหน่งประเภททั่วไป     จำนวน  7  ตำแหน่ง  ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน  6  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://nfe.jobthaigov.com  ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

09 มีนาคม 2564

ผู้ชม 35243 ครั้ง

Engine by shopup.com