18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมประมง รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 12 เมษายน 2564

กรมประมง รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 12 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน     จำนวน  42  อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

2. ตำแหน่งนายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติการ     จำนวน  4  อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://fisheries.thaijobjob.com หรือ http://www4.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 12 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  

16 มีนาคม 2564

ผู้ชม 486 ครั้ง

Engine by shopup.com