18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2564

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 27 อัตรา

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา

2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

5. คณะศิลปศาสตร์ (สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพบริหารธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา

6. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา7. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬากรีฑา) จำนวน 1 อัตรา

8. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬาว่ายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา

9. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล) จำนวน 1 อัตรา

10. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬาวอลเลย์บอล) จำนวน 1 อัตรา

11. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬายิมนาสติก) จำนวน 1 อัตรา

12. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ) จำนวน 1 อัตรา

13. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬามวยไทย/มวยสากล) จำนวน 1 อัตรา

14. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬากระบี่กระบอง) จำนวน 1 อัตรา

15. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬาบาสเกตบอล) จำนวน 1 อัตรา

16. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬาเทเบิลเทนนิส) จำนวน 1 อัตรา

17. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬาจักรยาน) จำนวน 1 อัตรา

18. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬาเทนนิส) จำนวน 1 อัตรา

19. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬาวู้ดบอล) จำนวน 1 อัตรา

20. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬายูยิตสู) จำนวน 1 อัตรา

21. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญกีฬาแบดมินตัน) จำนวน 1 อัตรา

22. คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษา) ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (เชี่ยวชาญการฝึกสอน หรือการตัดสินกีฬาคนพิการทางด้านสติปัญญา) จำนวน 1 อัตรา

23. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

24. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา

25. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

26. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

27. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิจัยทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารสมัครสอบแข่งขันเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

26 มีนาคม 2564

ผู้ชม 582 ครั้ง

Engine by shopup.com