18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความม.รามฯ สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ม.รามฯ สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากอาหารไทยโบราณ จัดโดยกองกิจการนักศึกษาร่วมกับวิชา HEC3217 อาหารท้องถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมงาน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

#ม.รามฯ #อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย #นักศึกษา #สมัครด่วน 

29 มีนาคม 2564

ผู้ชม 102 ครั้ง

Engine by shopup.com