18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัตถุดิบธรรมชาติ “RSU Dish Maker” ผลงานศิษย์เก่า วศ.คอมพิวเตอร์

เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัตถุดิบธรรมชาติ “RSU Dish Maker” ผลงานศิษย์เก่า วศ.คอมพิวเตอร์

 

 

 

สิ่งแวดล้อมทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติปัญหาขยะล้นเมือง จากบรรจุภัณฑ์ ถุง ภาชนะ และของใช้พลาสติกและโฟม ประเทศไทยมีปริมาณขยะในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของสัตว์ทะเลและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ที่ผ่านมามีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องทั่วโลก กระทั่งต้นปี 2563 ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในประเทศต่างหันมาร่วมมืออย่างจริงจังในการงดบริการถุงพลาสติกบรรจุสิ่งของให้แก่ลูกค้า โดยให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่สินค้าแทน

 

 

จากกระแสรักษ์โลกและต้องการลดขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ นายพลชนะ คงนนท์ และนายพงศธร ตฤษณเกษม ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสำนักงานนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำเครื่องปั๊มภาชนะจากวัตถุดิบธรรมชาติ “RSU Dish Maker” เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน

 

นายพงศธร ตฤษณเกษม กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัตถุดิบธรรมชาติ “RSU Dish Maker” ว่า เริ่มจากคุณยายไปดูงานเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนและนำจานที่ขึ้นรูปจากใบตองสดมาให้ดู จึงเกิดแนวคิดว่าถ้าเรานำวิชาความรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ที่เรียนมาสร้างนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติกได้น่าจะดี จึงเริ่มจากการศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตพบว่า เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัตถุดิบธรรมชาติยังไม่แพร่หลายมากนัก ตัวเครื่องมีหลายขนาด ฯลฯ อีกทั้ง ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท นิยมใช้ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น จึงคิดค้นเครื่องขึ้นรูปภาชนะที่มีขนาดพอเหมาะสำหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างรายได้โดยการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบเหลือใช้

 

 

เครื่องปั๊มภาชนะจากวัตถุดิบธรรมชาติ “RSU Dish Maker” มี 2 แบบ ได้แก่ แบบปั๊มมือ และแบบไฮดรอลิก สามารถเปลี่ยนหัวปั๊มได้ 5 แบบ มีขนาดตั้งแต่ 5-9 นิ้ว หรือสามารถสั่งแบบแม่พิมพ์ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ เครื่องปั๊มดังกล่าวสามารถปั๊มวัตถุดิบจากธรรมชาติได้หลากหลายชนิด ได้แก่ กาบหมาก ใบตอง ใบจาก ใบสัก ฟางข้าว ใบบัว ใยมะพร้าว กาบไผ่ ใบเล็บครุฑ ฯลฯ ลักษณะการทำงานของเครื่องจะอาศัยแรงอัดและความร้อนในการขึ้นรูปภาชนะตามแบบแม่พิมพ์ กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 300 ชิ้น/วัน โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบริการวิชาการโดยการจัดอบรมการใช้เครื่องปั๊มภาชนะจากวัตถุดิบธรรมชาติ “RSU Dish Maker” ให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน หรือสั่งซื้อเครื่องฯ ไปผลิตภาชนะเพื่อจำหน่าย โดยรับประกันแผงวงจรในตัวเครื่อง 1 ปี และมีบริการหลังการขาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  โทร.02-791-3225 หรือ FB : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

#เครื่องขึ้นรูปภาชนะ #วัตถุดิบธรรมชาติ #RSUDishMaker #ศิษย์เก่า #วศ.คอมพิวเตอร์ #สมัครด่วน 

 

 

29 มีนาคม 2564

ผู้ชม 101 ครั้ง

Engine by shopup.com