18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 29 เมษายน 2564

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 29 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนายช่างเครื่อกลปฏิบัติงาน     จำนวน  1  ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน     จำนวน  5  ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน     จำนวน  1  ตำแหน่ง

4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน     จำนวน  9  ตำแหน่ง

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน  2  ตำแหน่ง

6. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ     จำนวน  1  ตำแหน่ง

7. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://hss.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

30 มีนาคม 2564

ผู้ชม 684 ครั้ง

Engine by shopup.com