18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564

กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ     จำน วน  5  ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  2  ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  5  ตำแหน่ง

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน  1  ตำแหน่ง

5. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จำนวน  4  ตำแหน่ง

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน     จำนวน  10  ตำแหน่ง

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.cgd.go.th ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 มีนาคม 2564

ผู้ชม 511 ครั้ง

Engine by shopup.com