18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จำนวน  1  ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ     จำนวน  1  ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://nrct.jobthaigov.com ตามขั้นตอนที่กำหนด (ดูได้ที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 มีนาคม 2564

ผู้ชม 293 ครั้ง

Engine by shopup.com