18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ    จำนวน  1  ตำแหน่ง     อัตราเงินเดือน  15,000  บาท

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย www.foodsafety.moph.go.th  และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน (pdf.file, jpg.file) มายังอีเมล์ foodsafety_moph@hotmail.com  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

30 มีนาคม 2564

ผู้ชม 286 ครั้ง

Engine by shopup.com