18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความม.พะเยา ร่วม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ส่งเสริมการเพาะเห็ดเผาะเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่น

ม.พะเยา ร่วม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ส่งเสริมการเพาะเห็ดเผาะเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่น

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้ ร่วมกับองค์กร The Mushroom Initiative (TMI) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "ผลกระทบจากการเผ่าป่า ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศป่าและการเก็บเห็ดเผาะ" นอกจากนั้น ได้มีการบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมเพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้ไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้พื้นถิ่น โดยวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.จิตรตรา เพียภูเขียว จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมเพื่อเรียนรู้เทคนิคการฟื้นฟูสภาพ ป่าไม้โดยใช้กล้าไม้ท้องถิ่น” โดยวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 ไม้วงศ์ ยาง เช่น รัง ยางนา ยางแดง เหียง ตองตึง ตะเคียนทอง พะยูง และมะขามป้อม เป็นพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ที่นำมาใช้ในการทำกล้าไม้เพาะเห็ดเผาะได้เป็นอย่างดี

 

 

 โดยการอบรมให้ความรู้ครั้งนี้ นายมนตรี ปียาพันธ์ หัวหน้าโครงการ ได้รายงานถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้ The Mushroom Intiative (TMI) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ได้นำตัวอย่างของเห็ดเผาะที่เป็นเซลล์พร้อมนำไปเพาะ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการการเพาะเห็นเผาะเบื้องต้น ณ ศาลาประชาคม ตำบลบ้านปีน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

“เห็ดเผาะ” หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “เห็ดถอบ” เป็นเห็ดพื้นบ้านที่จะขึ้นเองตามธรรมชาติในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน และจะมีผลผลิตออกมาให้กินในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้ (ราวเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน )หน้าตาของเห็ดเผาะจะเป็นลูกกลมๆ ถ้ายังอ่อนอยู่ข้างในจะมีสีขาวนวล เปลือกนอกกรอบ ถ้าแก่แล้วเปลือกนอกจะเป็นสีน้ำตาลถึงดำ ส่วนเนื้อด้านในก็จะเป็นสีดำไปด้วย ส่วนถ้าใครจะไปหาซื้อที่ตลาดมาทำกิน จะต้องเลือกแบบที่ยังอ่อนอยู่ สรรพคุณของเห็ดเผาะนั้นก็มีหลากหลายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ช่วยบำรุงร่างกาย รักษาอาการช้ำใน ลดอาการบวมหรืออักเสบ แก้ร้อนใน เป็นต้น

 

 

30 มีนาคม 2564

ผู้ชม 72 ครั้ง

Engine by shopup.com