18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความซีเอ็ดยูเคชั่น มอบหนังสือ-สื่อการเรียนรู้ ให้แก่ สนง.กศน. 928 แห่งทั่วประเทศ

ซีเอ็ดยูเคชั่น มอบหนังสือ-สื่อการเรียนรู้ ให้แก่ สนง.กศน. 928 แห่งทั่วประเทศ

 

 


บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น จัดทำโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี16 /2564 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดโอกาสผ่านกิจกรรมการมอบหนังสือและสื่อเพื่อการศึกษา โดยได้บริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้แก่สำนักงาน กศน. จำนวน 928 แห่งทั่วประเทศ มูลค่า 5,198,484 บาท นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย และนายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. เป็นผู้แทนรับมอบในโอกาสนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

#ซีเอ็ดยูเคชั่น   #มอบหนังสือ #สื่อการเรียนรู้  #กศน. #928แห่งทั่วประเทศ #สมัครด่วน 

30 มีนาคม 2564

ผู้ชม 180 ครั้ง

Engine by shopup.com