18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ     จำนวน  11  อัตรา

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.nhrc.or.th  หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน" หรือ https://nhrc.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึงวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

31 มีนาคม 2564

ผู้ชม 403 ครั้ง

Engine by shopup.com