18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2564

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างโลหะปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th  หัวข้อ "บริการอื่นๆ " หัวข้อย่อย "บริการอิเล็กทรอนิกส์ > JobOnline รับสมัครงานออนไลน์" หรือ https://treasury.thaijobjob.com 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

01 เมษายน 2564

ผู้ชม 348 ครั้ง

Engine by shopup.com