18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมการขนส่งทหารบก รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวน 48 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 21 เมษายน 2564

กรมการขนส่งทหารบก รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวน 48 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 21 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 29 อัตรา (ชาย)

1. พลขับ สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.640)     จำนวน  1  อัตรา

2. พลขับ สังกัด ทภ.2 (ชกท.640)     จำนวน  1  อัตรา

3. พลขับรถ สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง (ชกท.640)     จำนวน  9  อัตรา

4. พลขับ สังกัด ทภ.1 (ชกท.640)     จำนวน  1  อัตรา

5. พลขับ สังกัด ทภ.2 (ชกท.640)     จำนวน  6  อัตรา

6. พลขับ สังกัด ทภ.3 (ชกท.640)     จำนวน  3  อัตรา

7. พลขับ สังกัด ทภ.4 (ชกท.640)     จำนวน  6  อัตรา

8. ผช.นายสิบยุทธการ สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.643)     จำนวน 1  อัตรา

9. ผช.หัวหน้ารถ สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.643)     จำนวน  1  อัตรา

 

กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม     จำนวน  11  อัตรา (ชาย)

1. ช่างซ่อม ฮ. สังกัด (ชกท.672)     จำนวน  2  อัตรา

2. ช่างซ่อมโครงสร้าง สังกัด (ชกท.686)     จำนวน  2  อัตรา

3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน สังกัด ทภ.1 (ชกท.631)     จำนวน  1  อัตรา

4. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน สังกัด ทภ.4 (ชกท.631)     จำนวน  1  อัตรา

5. ช่างยานยนต์ สังกัด ทภ.1 (ชกท.631)     จำนวน  1  อัตรา

6. ช่างยานยนต์ สังกัด ทภ.3 (ชกท.631)     จำนวน  1  อัตรา

7. ช่างยานยนต์ล้อ สังกัด ทภ.4 (ชกท.631)     จำนวน  2  อัตรา

 

กลุ่มที่ 3 เสมียน     จำนวน  7  อัตรา (ชาย)

1. เสมียน สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.760)     จำนวน  1  อัตรา

2. เสมียน สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.731)     จำนวน  1  อัตรา

3. เสมียน สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.710)     จำนวน  2  อัตรา

4. นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.719)     จำนวน  1  อัตรา

5. นายสิบการเคลื่อนย้าย สังกัด ทภ.1 (ชกท.719)     จำนวน  1  อัตรา

6. นายสิบการเคลื่อนย้าย สังกัด ทภ.2 (ชกท.719)     จำนวน  1  อัตรา

 

กลุ่มที่ 4 เสมียน     จำนวน  1  อัตรา (หญิง)

- เสมียน สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.710)     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2241-0959 และ โทร.ทบ. 94510)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

01 เมษายน 2564

ผู้ชม 480 ครั้ง

Engine by shopup.com